SPORTS-MAGAZINE

As part of our marketing strategy for the oooiii brand, we have developed an exciting concept to enhance its appeal among influencers. We are introducing a sports magazine that not only focuses on engaging content but also actively involves influencers in a gamified experience. Our aim is to make the brand even more enticing to prominent influencers within the industry.

Introducing our groundbreaking sports magazine with integrated gamification elements, including captivating Augmented Reality (AR) features that redefine reader experience. Through innovative use of AR technology, we bring advertisements to life, creating an interactive journey beyond the printed page.

Scan AR-enabled images to unlock a world of interactivity. Explore immersive 3D models, watch complementary videos, and play interactive games, bridging the gap between static content and dynamic engagement.

Engage directly with advertisements as AR seamlessly merges with promotions, allowing users to unlock exclusive content, access special promotions, and participate in interactive challenges.

Witness the transformative power of this integration in our video demonstration, as pages come alive through the convergence of print and technology.

Join us on this immersive experience where sports come alive through augmented reality. Stay tuned for a new era in sports journalism, where interactivity and engagement redefine content consumption. Experience the latest news, insights, and an unparalleled reading journey.

Skærmbillede 2023-04-03 kl. 16.32.11

Skærmbillede 2023-04-02 kl. 22.24.00

Skærmbillede 2023-04-04 kl. 17.38.04

Skærmbillede 2023-04-02 kl. 22.24.20

Skærmbillede 2023-04-02 kl. 22.30.32

Skærmbillede 2023-04-02 kl. 23.05.21

2 år ud i fremtiden…
Sportsmagasinkoncept med Influencers-modeller og atleter.

2 år ud i fremtiden…
Sportsmagasinkoncept med Influencers-modeller og atleter.

Magasiner har længe været en platform til at fremvise berømthedskultur og promovere produkter, og fremkomsten af influencers har kun forstærket denne tendens.

En måde hvorpå oooiii platformen har mulighed for at nå ud til de større influencers, og gøre opmærksom på sig selv, kunne være gennem et gamified sportsmagasin.
Et blad, hvor man kan lege gennem tiderne. Billederne kommer til live og forskellige lege dukker op undervejs.

Læsere kan lege med mærkevarer i de unikke annoncer.

Ved at samarbejde med influencers kan vi udnytte og promovere vores og andres produkter og tjenester, ofte med et højt investeringsafkast.

Ifølge en undersøgelse fra Influencer Marketing Hub forventes det globale influencer-marked at være 13,8 milliarder dollars værd i 2021, op fra 9,7 milliarder dollars i 2020.

Magasinet indeholder muligvis en artikel om de seneste trends inden for badetøj, sponsoreret af et badetøjsmærke.
Artiklen kan indeholde billeder af influencers, der bærer badetøjet, sammen med links til mærkets hjemmeside, hvor læserne kan købe produkterne.

Magazines – print24.com

( 173 ) 7-Eleven-butik DK / Lufthavnen

2000 Styk
Indhold 48 sider
17.187,25 kr | 21.484,06 kr